Góp ý bqt thêm phần sửa bài viết

Discussion in 'Góp ý - Phản hồi' started by evnbaysbk, Jul 23, 2014.

  1. evnbaysbk

    evnbaysbk Member VIP User

    Do thỉnh thoảng chèn sai link liên kết mà diễn đàn không thấy có phần này lên thật sự bất tiện , Mong ban quản trị tạo thêm chức năng này ạ

Share This Page